POZIV NA: SEMINAR - RADIONICU TRADICIJSKE GLAZBE I GLAZBENO

PLESNE GRAĐE SREDIŠNJE HRVATSKE

(Turopolje, Posavina i Moslavina)

6.5. - 8.5.2022

HKZ "Croatia" Hamburg organizira trodnevni seminar za voditelje i članove folklornih i vokalnih skupina, društava i udruga pod nazivom: Igram pjevam ne znam šta

novinski izvještaj - Hrvatski Glas Berlin

u Hamburgu, 6. 5. – 8. 5. 2022. Marientahler Strasse 185, 20535 Hamburg s početkom u 19:00 sati.

Voditelj seminara je Tomislav Habulin, mag.mus

Trodnevni seminar – radionica obuhvatit će odabranu glazbenu i glazbeno – plesnu građu središnje Hrvatske Hrvatskih kulturnih područja Turopolja, Posavine i Moslavine. Mnogi od napjeva koji će biti predstavljeni na ovoj seminar radionici nalaze se zabilježeni u našim starim zbirkama iz 19. i početka 20. stoljeća kao i fonotekama i video zapisima u novije vrijeme. Tradicijski napjevi kao i glazbeno - plesna građa dokaz su očuvanja kulture pojedinog područja. Ljepota i bogatstvo različitog glazbenog izričaja na malom geografskom području ocrtavaju nekadašnji način života u skladu s prirodom i društvenim promjenama uzrokovane raznim povijesnim i društvenim okolnostima. Tradicijska glazba čini dio kulturnog, lokalnog i šire nacionalnog identiteta stoga je izuzetno važno kod mladih generacija putem tradicijske glazbe i plesa potaknuti osjećaj pripadnosti u suvremenom načinu života.

Raspored seminara je slijedeći:

Petak, 6. svibnja 2022.

19:00 – 21:00

Uvodno predavanje Tradicijsko pjevanje i tradicijksa glazba

Nedjelja, 8. svibnja 2022.

10:00 – 11:30

upjevavanje, praktična nastava s radom na glazbenoj građi

11:45

odlazak na sv. Misu, sudjelovanje na misi

Petak, 6. svibnja 2022.

19:00 – 21:00

Uvodno predavanje Tradicijsko pjevanje i tradicijksa glazba

Subota, 7. svibnja 2022.

10:00 – 12:00

Predavanje Tradicijsko pjevanje i klasična tehnika škole pjevanja, upjevavanje

12:00 – 12:30

pauza

12:30 – 14:30

praktična nastava s radom na glazbenoj građi

14:30 – 16:30

pauza za ručak

16:00 – 18:00

praktični dio nastave s radom na glazbenoj građi

Nedjelja, 8. svibnja 2022.

10:00 – 11:30

upjevavanje, praktična nastava s radom na glazbenoj građi

Cijena kodizacije sudjelovanja na seminar - radionici za odrasle osobe iznosi 50,00€. Cijena uključuje sudjelovanje na seminar radionicama i ručak za polaznike seminara u subotu, 7. svibnja 2022. godine. Organizator za sudionike u subotu, 7. svibnja 2022. godine nakon seminara organizira zabavu i druženje uz glazbu i roštilj po polularnim cijenama. Za sve dodatne informacije slobodno se obratite gđi. Zdenki Körperich na broj telefona +4917623971280 ili putem elektroničke pošte zedk@hotmail.de.

Privaje

Za seminar se mogu prijaviti svi zainteresirani. Za prijavu je potrebno ispuniti priloženu prijavnicu i poslati e-mailom na zedk@hotmail.de najkasnije do 1. svibanja 2022.

Molimo Vas da spomenute informacije i prijavnicu za seminar proslijedite zainteresiranima. Očekujemo Vašu prijavu i sudjelovanje na Seminaru.

Prijavnicu

Upoznajte pobliže i voditelja seminara:

Tomislav Habulin, mag. mus

Tomislav Habulin

Rođen 1979. godine u Zagrebu, odgojitelj, pjevač, glazbeni pedagog, glazbeni producent i dirigent.

Diplomirao na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, doktorand je Sveučilišta u Zadru iz područja Humanističnih znanosti smjer etnologija i antropologija.

Interes za tradicijsku kulturu pokazuje već u najranijoj mladosti kao član dječje folklorne skupine KUD-a “Koledo” iz Zagreba, a od 2000. godine ozbiljno pristupa proučavanju i pedagoškom radu na vokalnom izričaju hrvatske tradicijske glazbe.

Interes za tradicijsku kulturu pokazuje već u najranijoj mladosti kao član dječje folklorne skupine KUD-a “Koledo” iz Zagreba, a od 2000. godine ozbiljno pristupa proučavanju i pedagoškom radu na vokalnom izričaju hrvatske tradicijske glazbe.

Kao vokalni pedagog surađuje s brojnim ansamblima u okolici Zagreba i šire (KUD “Preporod” – Dugo Selo, FA “Sesvetska Sela”, FIS “Remete” – Remete, KUD “August Cesarec” – Brckovljani, FA “Šiljakovina” – Šiljakovina, KUD “Januševec” – Prigorje Brdovečko…). Kao orguljaš i voditelj crkvenih pučkih zborova djelovao je u župi Predragocjene Krvi Kristove u Kozari boku (1992. – 1993.) i Uznesenja B. D. Marije u Resniku (1999. – 2011.). Od 2011. obnaša dužnost titularnog orguljaša i zborovođe u Svetištu Majke Božje Remetske u zagrebačkim Remetama.

Svoju svestranost u prezentiranju tradicijske kulturne baštine ostvaruje kao autor i koautor mnogih folklornih programa od kojih valja izdvojiti: ciklus koncerata marijanskih hodočasničkih pjesama pod nazivom O mila majko nebeska u izvođenju FA SKUD-a “Ivan Goran Kovačić”, koji je zabilježen na istoimenom nosaču zvuka; Oj Savice, tija vodo ladna projekt kojim se obuhvaća folklorna tradicija stanovnika porječja Save, zatim Sva lica različitosti, koncert folklornih tradicija nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj realiziranih u suradnji s Posudionicom i radionicom narodnih nošnji iz Zagreba. Glazbeni je producent nosača zvuka O predobri Bože sakralnih napjeva sela Posavski Bregi kraj Ivanić Grada realiziranog u suradnji sa članicama KUD-a “Ogranak Seljačke sloge Posavski Bregi”, te koncertni program Kajkavski korizmeni kipec u okviru programa Pasionske baštine. Za glazbene projekte Oj Betleme Betleme, O mila majko nebeska i 6o Godina realizirane putem nosača zvuka u suradnji sa FA SKUD-a Ivan Goran Kovačić nominiran je za diskografsku nagradu PORIN. Član je stručnog vijeća i stručnih povjerenstava za folklor pri Hrvatskom saboru kulture kao i Vijeća za kulturni amaterizam Grada Zagreba i Ministarstva kulture i Medija Republike Hrvatske. Redovito sudjeluje na stručnim i znanstvenim skupovima iz područja folkloristike. Kao glazbeni pedagog radi u OŠ Sesvetska Sela, a kao znanstveni novak pokriva područje etnomuzikologije fokusiran na crkveno pučko pjevanje kontinentalne Hrvatske.site created and hosted by nordicweb